”De tio skrivorden”

POESINS LOGIK

- eller ”TIO RÅD TILL EN NYBLIVEN POET”

1. Den poetiska logiken ”öppnar” dig för tingens närhet. du lär dig se!

2. Att leva i den poetiska logiken är att överlämna sig åt känslas sanning;
och följa den.

3. Den poetiska logiken lever i skapandets språk. Den har inga ord till bevis.

4. Insikt: ”Först då din sorg klagande bland böljorna, vandrade poesin på havet”.

5. Att skriva dikt är inte att återge tingen, utan att övervinna dem. Tvinga ord till tjänst i känslans rum.

6. Lås inte fast dig vid orden; ditt inre skall befrias av dem.

7. Du skall inte förklara dig. All förklaring är kall och kväver diktens väsen. du skall uttrycka; gestalta din egen väg.

8. Kom ihåg att det vanligaste felet alla diktare begår är att analysera sitt jag, för att därefter beskriva en känsla.

9. Förmedla din känslotanke i ett enda stycke, som om hela Ditt liv ligger synligt för din fiendes hjärta.

10. Du skall skriva för din nästa, som när solen stiger in i ett redan berett Universum.

Hans-Evert Renérius