Hans-Evert intervjuar L. Gottfrid Sjöholm, 1967. Sjöholm var Sveriges ledande pedagoger redan under tidigt 1900-tal.

Han utgav en rad pedagogiska och metodiska arbeten och har påverkat flera generationer av lärare, pedagoger.


Foto: Lärartidningen/Svensk Skoltidning
Publikationslista:

Hans-Evert Renérius (René)


Vetenskapliga och pedagogiska arbeten.

Uppsatser, studier, seminarier på forskarnivå i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet
under tiden 1980-1995

1. Metod. Bengt Nermans syn på Walter Ljungkvist.
2. Äldre litteratur: Dantes Gudomliga Commedia. En genomlysning.
3. Yngre litteratur: Göran Palm som samhällskritiker
4. Specialstudium: Karl Vennberg
5. Linjer i den svenska litteraturvetenskapens historia

Specialarbete vid Lärarhögskolan i Göteborg 1970 i samband med andra terminen på ämneslärarlinjen.
1. Svenska. Diktläsning på högstadiet. En metod.
2. Historia. Individuellt arbete eller grupparbete. En praktisk undersökning.
3. Betyg i lärarskicklighet: (3 av 3 möjliga. Normalbetyg 1).

Specialarbete vid Lärarhögskolan i Göteborg 1977 i samband med utbildningsåret på Speciallärarlinjen.
1. Ämne: Konflikt och utveckling i utbildningssystemet. Delvis publicerad i Årsbok för Kristen Humanism,
1978 under titeln: Människa och medmänniska i utbildnings-systemet.


Exempel på vetenskapliga uppsatser och några andra publiceringar:

1. Pedagogik inst. Uppsats 40 poäng: Skolsystemet i det belgiska Kongo. .
2. Sociologi.inst. Uppsats, 40 p: Om Ingemar Bergmans relationsdrama: Scener ut ett äktenskap.
3. Religionspsykologi. Uppsats, 60 p: Om Simone Weils yttre och inre. En studie. Delvis publicerad i Årsboken för kristen Humanism, 1974.
4. Tro- och livsåskådning. Uppsats, 80 p: Om Göran Palm, Göran Sonnevi och Lars Norén. En studie från recensentens perspektiv.
5. Litteraturvetenskap inst. Uppsats 40 p. Författaren Stig Carlson - en 40-talist och folkbildare.
6. Litteraturvetenskap inst. Uppsats, 60 p. Diktläsning på högstadiet. En enkät- undersökning. Delvis publicerad i Lyrikvännen, nr 2. 1971.
7. Historia inst. Uppsats, 40 p. Om Suezkrisen 1956
8. Historia inst. Uppsats, 60 p Om Sexdagarskriget 1967.
9. Religionshistoria, 80 p. Medeltidens tro och liv (Dante Ahligeri)
10. Rövarromantik toppar läsintresset. Lärartidningen/Svensk Skoltidning nr. 15/16 1966.
11. Diktförståelse genom personlig upplevelse. Vårt modersmål 13, 1968.
12. Om lyrikläsning. Horisont, 19:2, 1972.
13. Göran palm sedd genom vers och prosa. Årsboken för Kristen Humanism, 1978.
14. Småländska skolminnen. Smålands Författarsällskap 1971, s 172-183.
15. Klassrumsbilder. Dikter som beskriver personliga upplevelser som lärare på grundskolans alla stadier, samt gymnasium, vuxenutbildning, högskola. 1983.
16. Lärare i litteraturen. Åke Isling. En antologi till folkskolans 150-årsminne, s 366-368.
17. Om ledarskap. Svensk Kyrkotidning, 1996. Del av uppsats i anslutning till kursen chef- och ledarskap.
18. Franz Kafka i vår tid. Essä 2003. Svensk Kyrkotidning. (Finns på Utrechts universitets kafkasida).
19. Om Samuel Beckett. Bibelns mörker och Samuel Beckett. Svensk Kyrkotidning, nr 19, 2013
20. Om Pablo Neruda. Den brinnande lampan på marken, Tidningen Kulturen. 2017.

Övrig information.

Arbetat som lektör, Bibliotekstjänst, Lund, under åren 1976-2016. i pedagogik/ undervisning, religion, skönlitteratur.

Arbetat som recensent. Recensioner av skönlitteratur har skett i dagspress och tidskrifter under de senaste 50 åren bl.a. i Jönköpings-Posten, Smålands-Folkblad, Hallands Nyheter, Nerikes Allehanda och Kyrkans Tidning, samt i tidskrifter som Vår Lösen, Lyrikvännen och Horisont.