Sachalin

Ön har inte helt gått under.
De ungas tankar ännu levande.
Den kritiska blicken ser in i systemets
tragiska byggnad och hänsynslösa dimmor.

Ändå rusar vindar av hjärntvätt och likriktning
över grönt doftande ängar - dessa år.
Regimens vrede av förtryck och förminskning.

Att sändas hit vid det stora havet var ingen glädje,
- år av oförsonlig plåga och förminskning.

Den unge mannen från Moskva
kom hit med ärligt kritiska ögon.
Någon såg honom som ett hot,
i systemets oförsonliga utbildning
till enfald och likriktning.

Den unge mannen från Moskva
kom hit för att renas från frihet till fångenskap.
Den egna hjärnan sluts till
med rädslans rigel och hotets lås.

Den unge mannen kom
från sin ensamstående mamma.
Han hade böcker i rycksäcken
och ambitioner för hand och tanke.

Den unge mannen kunde ha varit du eller jag.
Det kunde varit här och nu
- på en ö av stängsel och rädsla
med blommande äng och levande frö.

Den unge mannen såg sig om
och genomskådade regimens tysta ansikte,
Gulagansiktets dödsbleka hud
och tanken därinne som slöt sig
kring en framtid utan hopp.

Den unge mannen bar på trons låga.
den brann tyst och stilla under dessa år,
för att sedan slå ut som en levande eld
med insikten om nödvändig flykt och förvandling.

Den unge mannen blev far med dotter
blev familj med kärleksfull maka.

Så kom flykten, den alltid nödvändiga.
En dag blev Sveriges kust en hamn av frihet.
mitt i det kalla krigets närvaro.

Sachalins stränder, dess sårade självkänsla,
ännu levande vid kistans svarta avsked.

Hans-Evert Renérius

PS: Sachalin - ryskt straffkoloni. Sachalin låg så långt från Moskva som möjligt. Hit sändes unga män från Moskva för att under tre år arbeta och lära
i den ryska regimens anda. Hit kom även regimkritiker, intellektuella
och personer som åsamkade regimen bekymmer.