HAITI

Port-au-Prince

Plåtskjulens sköra väggar,

skal för den fattige:

glömd i historiens skugga.

Det plågsamma svartdunklet därinne.

Hettan som rinner, svider.

Och likluktens tunga kistor,

som fyller vår syn, vår ö,

våra sköra, avskärmade samveten.

När kvällen kommer, fallande,

prövar voodoo-trummor

örats yttersta smärtgräns.

Skymningen blöder bort från ljuset,

och dagens naket, slitna livsvillkor

bränner under nattens vånda.

Minnesväggar upprättas

i plågsamt uppriktiga möten.

 


Natten driver bort över avfallets kant.

Allt bryts och förloras,

när morgonen tvekar.

Hans-Evert Renérius

Information: Landet Haiti, Hispaniola – lilla Spanien – är del av en ö i Västindien. Delades 1844 i två delar: republiken Haiti och Dominikanska republiken. Diktatorer 1957-71 ”Papa Doc” och 1972-1986 ”Baby Doc”, vilka förtryckte och utarmade landet med sina privatarméer. Haiti är Västvärldens dåliga samvete alltsedan slavhandelns dagar. Fattigdom, låg eller ingen utbildning, korruption, förtryck dvs. omänskliga livsvillkor och hög dödlighet. Min dikt är skriven efter några dagars vistelse i landet. Mer utförliga intryck finns redovisade i boken RESAN s. 131-141 under rubriken: Haiti en ö som berör och förvandlar. Västsveriges litterära förening, 2009.