In Memoriam - Bengt-Ivar Nöjd

Berguven från Vätterns strand


Han flyger vidare,
som om tiden inte fanns.

Vågen driver in mot land
och speglar hans vingslag.
De är stora, omfamnande.
De räcker till många -
även till dem som kommit sent
in i livets väntrum.

Tilliten lyser stillsamt bakom skrivbordet
och samtalet böljar fram och åter.
Hur många har inte känt
denna personliga närhet.
de medicinska orden, handstilen.

Ty nu är tiden över
och de livliga, små och stora, bollarna har avstannat:
på tennisplan, fotbollsplan.
Den ungdomliga höjdhoppsställningen,
blott en viskning att minnas med inre spänst.

Dock: Säveåns fågelsång tilltar.
Strömstaren dyker nitiskt mellan stenar -
över och under.

Efter en stund har vi insett
att det jordiska har en början och ett slut;
men samtidigt -
att Berguvens "bohu,bohu" lever vidare
och den ljusa vågen från Vätterns strand
bär våra minnen.

Hans-Evert Renérius